O firmě

Firma Alena Chovancová – KOS vznikla v roce 1990 a zabezpečuje v převážné míře úklidové práce dle požadavků a potřeb našich obchodních partnerů.
Firma KOS má u svých dlouhodobých partnerů dobré jméno, nejen co do kvality prováděných prací, ale i spolehlivosti a rychlého uspokojení rozšířených požadavků. V rámci naší působnosti se odběratelé nemusí zabývat problémy, které jsou spojené s touto činností, ať již po stránce personální, mzdové, technické, administratívní, hygienické, časové, apod. Nejdůležitější pro naše odběratele je stanovení lukrativní ceny, dle specifiky prováděného úklidu.
Při prováděných úklidech používá naše firma ekologicky nezávadné čistící a desinfekční prostředky, na které máme dodávány atesty. Na provádění úklidů denně dohlíží odborně vycvičení techničtí pracovníci, kteří jsou v kontaktu s pracovníky firmy a operativně reagují na vzniklé požadavky.
Filosofií naší firmy je poskytovat zákazníkům komplexní úklidovou službu založenou na kvalitě, rychlosti a spolehlivosti ve spojení optimalizace provozních nákladů odběratele a především na podílu dobré prezentace firmy na veřejnosti.